CENTRUM
HYPERBARICKEJ
MEDICÍNY

Liečba v hyperbarickej komore prebieha pod tlakom 1,5 ATA (čo sa rovná tlaku 15 m pod hladinou mora) a trvá 2 hodiny (120 minút). Pacienti z hygienických dôvodov použivajú vlastnú masku a oblečenie, ktoré si zakúpia pri nástupe na liečbu. HBO môže zásadným spôsobom zmeniť kvalitu života pacienta a v neposlednom rade prinesie aj ekonomický efekt v zmysle zníženia nákladov na liečbu niektorých chronických ochorení.

Zistiť viac

Hyperbarická komora v Nových Zámkoch


Hyperbarická komora

Chceme fungovať pre Vás tak, aby sme Vám – našim pacientom, mohli poskytnúť takú starostlivosť, akú v liečbe svojich chorôb potrebujete. Našim cieľom bolo zriadenie takého hyperbarického centra, aby nemal pacient ani u nás doma menej šancí na uzdravenie ako za našimi hranicami.

Keďže doteraz u nás nebola poskytovaná hyperbarická kyslíková liečba na takej úrovni ako v krajinách Európy, zobrali sme si príklad z centier fungujúcich v ČR a ostatných krajinách Európy. Štruktúru nášho hyperbarického centra sme vytvorili podľa osvedčeného medzinárodného vzoru. Odbornými garantmi liečby v súlade s najnovšími poznatkami hyperbarickej medicíny sú lekári z odborov vnútorné lekárstvo, geriatria, intenzívna medicína, angiológia, pediatria, otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo.

Zistiť viac

CENNÍK SLUŽIEB 2023

Cena základnej liečby

Základná liečba10 sedení v HBO750 €

Platba - poistovňa + pacient

Základná liečba10 sedení v HBO420 € hradí pacient330 € dopláca poisťovňa
Ďalšia liečba10 sedení v HBO250 € hradí pacient330 € dopláca poisťovňa
Doplnková liečba10 sedení v HBO150 € hradí pacient330 € dopláca poisťovňa

Samoplatiteľ

Základná liečba10 sedení v HBO750 € hradí pacient
Ďalšia liečba10 sedení v HBO600 € hradí pacient
Doplnková liečba10 sedení v HBO450 € hradí pacient

Dodatok

Poisťovňa Dôvera neprepláca diagnózu: cievne a mozgové príhody.
Samoplatiteĺom ponúkame na túto diagnózu zľavnenú platbu.

Základná liečba10 sedení v HBO700 € hradí pacient
Ďalšia liečba10 sedení v HBO550 € hradí pacient
Doplnková liečba10 sedení v HBO450 € hradí pacient

 

Upozornenie

Tento cennik je platný ak medzi liečbami nie je dlhšia prestávka ako dva týždne.
Zahraniční pacienti platia zakladú cenu na každú ďalšiu liečbu.