O nás

Klinika


Chceme fungovať pre Vás tak, aby sme Vám – našim pacientom, mohli poskytnúť takú starostlivosť, akú v liečbe svojich chorôb potrebujete. Našim cieľom bolo zriadenie takého hyperbarického centra, aby nemal pacient ani u nás doma menej šancí na uzdravenie ako za našimi hranicami. Keďže doteraz u nás nebola poskytovaná hyperbarická kyslíková liečba na takej úrovni ako v krajinách Európy, zobrali sme si príklad z centier fungujúcich v ČR a ostatných krajinách Európy. Štruktúru nášho hyperbarického centra sme vytvorili podľa osvedčeného medzinárodného vzoru. Odbornými garantmi liečby v súlade s najnovšími poznatkami hyperbarickej medicíny sú lekári z odborov vnútorné lekárstvo, geriatria, intenzívna medicína, angiológia, pediatria, otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo.

onas_recepcia_centra

Recepcia kliniky

onas_interier

Interiér kliniky