Cenník

Vážení pacienti!

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie prevádzkované AMV Medical s.r.o. sa v súčasnosti usiluje o spoluprácu so všetkými zdravotnými poisťovňami s cieľom upraviť zmluvné vzťahy tak, aby liečba hyperbarickou oxygenoterapiou bola v prípade zdravotných indikácií v plnom rozsahu hradená zdravotnou poisťovňou. Samozrejme len v prípade zdravotných indikácií. O vývoji týchto rokovaní Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke

Existuje aj možnosť hyperbarickej oxygenoterapie v prípadoch, ktoré neuhrádzajú zdravotné poisťovne na priamu platbu. Cena za 1 expozíciu je 70 EUR. Uvedená úhrada bude aj v budúcnosti platiť u tzv. kozmetických indikácií hyperbarickej oxygenoterapie


Každý pacient pred začatím oxygenoterapie absolvuje bezpečnostné školenie, kde bude oboznámený s bezpečnostnými predpismi, ktoré je nutné dodržať počas pobytu v HBO komore. V rámci školenia pacient obdrží špeciálne ochranné oblečenie z bavlny, masku, hadice na pripojenie na zdroj kyslíka, knihu P. Harcha - Kyslíková revolúcia. Jednorázový administratívny poplatok vo výške 49,- EUR


pacientsky_set_1
pacientsky_set_2