Cenník

Vážení pacienti!

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie prevádzkované AMV Medical s.r.o. sa v súčasnosti usiluje o spoluprácu so všetkými zdravotnými poisťovňami s cieľom upraviť zmluvné vzťahy tak, aby liečba hyperbarickou oxygenoterapiou bola v prípade zdravotných indikácií v plnom rozsahu hradená zdravotnou poisťovňou. Samozrejme len v prípade zdravotných indikácií. O vývoji týchto rokovaní Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke

Existuje aj možnosť hyperbarickej oxygenoterapie v prípadoch, ktoré neuhrádzajú zdravotné poisťovne na priamu platbu. Cena za 1 expozíciu je 70 EUR. Uvedená úhrada bude aj v budúcnosti platiť u tzv. kozmetických indikácií hyperbarickej oxygenoterapie


Každý pacient pred začatím oxygenoterapie absolvuje bezpečnostné školenie, kde bude oboznámený s bezpečnostnými predpismi, ktoré je nutné dodržať počas pobytu v HBO komore. V rámci školenia pacient obdrží špeciálne ochranné oblečenie z bavlny, masku, hadice na pripojenie na zdroj kyslíka, knihu P. Harcha - Kyslíková revolúcia. Jednorázový administratívny poplatok vo výške 49,- EUR


pacientsky_set_1
pacientsky_set_2

CENNÍK SLUŽIEB 2023

Cena základnej liečby

Základná liečba10 sedení v HBO750 €

Platba - poistovňa + pacient

Základná liečba10 sedení v HBO420 € hradí pacient330 € dopláca poisťovňa
Ďalšia liečba10 sedení v HBO250 € hradí pacient330 € dopláca poisťovňa
Doplnková liečba10 sedení v HBO150 € hradí pacient330 € dopláca poisťovňa

Samoplatiteľ

Základná liečba10 sedení v HBO750 € hradí pacient
Ďalšia liečba10 sedení v HBO600 € hradí pacient
Doplnková liečba10 sedení v HBO450 € hradí pacient

Dodatok

Poisťovňa Dôvera neprepláca diagnózu: cievne a mozgové príhody.
Samoplatiteľom ponúkame na túto diagnózu zľavnenú platbu.

Základná liečba10 sedení v HBO700 € hradí pacient
Ďalšia liečba10 sedení v HBO

550 € hradí pacient

Doplnková liečba10 sedení v HBO450 € hradí pacient

Obsah setu do HBO

Maska+bavlnené- tričko,nohavice,ponožky a kniha51 €

Kúpa tohto setu je jednorázová, zostáva pacientovi na každú daĺšiu liečbu a zostáva majetkom pacienta.

Náhradné oblečenie

tričko5 €
nohavice10 €
ponožky1 €
maska35 €

 

Upozornenie

Tento cenník je platný ak medzi liečbami nie je dlhšia prestávka ako dva týždne.

Poznámky

Poisťovňa v ktorej je pacient poistený určila ktoré diagnózy dopláca.

Podrobné informácie Vám podáme na adrese:
AMV Medical s.r.o.
Kollarova 1,
Nové Zámky 940 01

tel: +421 35 6402 863
mobil: 0903 540 739
mail: hbo@hyperbarickakomora.sk