FAQ

Najčastejšie otázky

V tejto sekcii sa Vám pokúsime dať odpoveď na otázky, ktoré by Vás mohli najviac zaujímať v prípade, že uvažujete o možnostiach hyperbarickej oxygenoterapie

1Kto navrhuje liečbu hyperbarickou oxygenoterapiou?

Na liečbu HBO nie je potrebné odporúčanie lekára, odborný lekár hyperbarickej komory pri povinnom vstupnom vyšetrení rozhodne, či HBO je vhodná u konkrétneho pacienta a určí počet expozícií. Na vstupné vyšetrenie je nutné priniesť si so sebou odborný nález (môže byť i staršieho dáta)

Dĺžka liečby, t.j. počet expozícií, závisí na diagnóze základného ochorenia a na vývoji klinického stavu klienta počas liečby (minimálne 10 expozícií)

Výsledky liečby priebežne sleduje lekár hyperbarickej komory

2Ktoré sú dôležité informácie pred začatím HBO terapie?

Pred zahájením HBO terapie je dôležité, aby pacient poskytol personálu hyperbarickej komory informácie o svojom aktuálnom zdravotnom stave:

 • informácie o svojom ochorení
 • informácie o aktuálnom zdravotnom stave, u žien o možnom tehotenstve
 • informácie infekčných ochoreniach, ktoré prekonal
 • informácie o liekoch, ktoré užíva
 • informáciu o jedle tesne pred HBO terapiou
 • informáciu o požití alkoholických nápojov pred HBO
 • informáciu o liečenej alebo neliečenej cukrovke (ak áno, tak aj informácie o liekoch, ktoré užíva na jej liečbu – napr. inzulín)
 • informáciu o obavách pacienta z pobytu v uzavretom priestore tzv. klaustrofóbii
3Čo musí mať pacient pred začatím HBO terapie?

Odporúčanie od príslušného lekára, ktorý požaduje – indikuje liečbu hyperbarickým kyslíkom vrátane lekárskej diagnózy (slovne aj kód diagnózy)

Preukaz zdravotnej poisťovne (neplatí u samoplatcov)

ORL vyšetrenie (tympanografiu), ak je indikované predovšetkým kvôli obmedzeniu rizika barotraumy

Toto platí hlavne u pacientov:
 • po operáciách hrtana alebo rekonštrukčných operáciách hrtana (parciálna laryngektómia, epiglotoplastika)
 • po rekonštrukčných operáciách stredoušia
 • veľmi častých a opakovaných zápaloch stredného ucha s následnou poruchou sluchu (možnosť retrakčných chýb bubienka a riziko perforácie pri zmenách tlaku počas expozície)
4Aké je poučenie pacienta pred vstupom do HBO komory?

Klient, ktorý má odporúčanú hyperbarickú oxygenoterapiu, je pred začatím liečby poučený o:

 • priebehu a spôsobe liečby
 • žiadúcich a nežiadúcich účinkoch HBO terapie
 • opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas celej liečby
 • hlásení výskytu nežiadúcich účinkov, zmenách zdravotného stavu
 • dodržiavaní predpísanej liečby a pravidelných kontrolách u svojho lekára
 • dodržiavaní presne stanoveného termínu hyperbarickej oxygenoterapie (každú neprítomnosť by mal klient vopred telefonicky hlásiť)
 • o tom, čo smie a nesmie mať so sebou pri vstupe do komory
 • pocite tlaku v ušiach a o manévroch, ktorými sa dá vyrovnávať tlak v stredoušnej dutine a ktoré otvárajú vstup do Eustachovej trubice
 • "Valsalvovom manévri " - uzavretí nosových dierok a následnom silnom vydýchnutí nosom,
 • "Toynbeeho manévri " - uzavretí nosových dierok a následnom prehltnutí
 • s týmito manévrami je potrebné začať hneď, ako je zahájená kompresia, najneskôr pri pocitu tlaku v ušiach
 • opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať počas celého pobytu v hyperbarickej komore
 • počas celého liečebného procesu musí pacient sedieť na vopred určenom mieste, nesmie vstávať a chodiť
 • absolútnom a bezvýhradnom sa podriadení pokynom obsluhy
 • tom, že ak má v čase izokompresie nasadenú masku, cez ktorú dýcha kyslík, už nesmie rozprávať
 • masku nesmie svojvoľne snímať, dýchať by mal kľudne, spontánne, mal by byť uvoľnený, môže počúvať hudbu cez slúchadlá, čítať alebo relaxovať,
 • nad každým sedadlom je k dispozíciitlačidlo tiesňového volania, ktorým v prípade núdze alebo problémov upozorňuje obsluhujúci personál
 • rizikách, ktoré plynú z nedodržiavania liečebných predpisov
5Čo musí mať pacient pred vstupom do HBO komory?
 • oblečenie pre pobyt v hyperbarickej komore z čistej bavlny bez prímesi umelých vlákien,vrátane spodného prádla (HBO centrum poskytuje pred zahájením liečby certifikované prádlo - košeľu, nohavice, ponožky, dýchaciu masku, trubice na napojenie, ktoré sa stávajú majetkom pacienta a používa ich počas celej terapie)
 • je vhodné mať so sebou žuvačku alebo cukrík pomáhajú pri vyrovnávaní tlaku v Eustachovej trubici počas zvyšovania alebo znižovania v tlaku komore
 • časopis alebo tenkú knihu
 • vreckovku z čistej bavlny
6Čo nesmie mať pacient pred vstupom do HBO komory?
 • oblečenie z umelých vlákien (silon, nylon, polyester)
 • žiadnu kozmetiku, dezodoranty, make-up
 • parochňu, lak na vlasy
 • šperky - zlato, striebro
 • kontaktné šošovky, okuliare
 • hodinky
 • mobilné telefóny
 • zapaľovač, cigarety
 • uzavreté nádoby, sklenné fľaše, alkohol
 • kovové predmety, mince, perá
 • elastické ovínadlo alebo pruban
 • rany nesmú byť zakryté masťami, ale vodnými roztokmi