Diabetická noha

Diabetická noha


Mimoriadne úspechy dosahujeme v liečbe rán, najmä diabetickej nohy s defektami, ktoré boli v mnohých prípadoch tak rozsiahle, že hrozila amputácia nohy. HBOT je súčasťou komplexnej liečby, t.j. chirurgickej, medikamentóznej a oxygenoterapie. Hyperbarický kyslík sa dostane i do tkanív, ktoré sú nedokrvené, likviduje baktérie, zápal a napomáha granulácii a reparácii tkanív. Liečba na našom pracovisku trvá 2 hodiny. Pacientov ponárame do hĺbky 15m. Terapeutický postup určí cievny chirurg, ktorý pravidelne rany ošetruje, čistí a navrhuje ďalšie postupy. Rany denne preväzujeme. V prípade chronickej, bežnou liečbou nezvládnuteľnej bolesti konzultujeme anesteziológa, ktorý je súčasťou násho tímu. Liečba rán a diabetickej nohy je čiastočne hradená poisťovňou. Počet sedení je rôzny podľa veľkosti rany 10 - 30.

Počet amputácií dolných končatín je v našej krajine neúmerne vysoký, preto, lebo nevyužívame všetky možnosti liečby, medzi ktoré patrí nesporne i hyperbarický kyslík. Na ilustráciu prikladáme fotodokumentáciu úspešne liečených rán u diabetikov.


Upozorňujeme že nasledujúca galéria nieje vhodná pre slabšie povahy

Galéria pacientov s diabetickou nohou
pred HBOTpočas HBOTpo HBOT

pred HBOTpo HBOT