» Úvod

Liečba HBO

Liečba v hyperbarickej komore prebieha pod tlakom 2,5 ATA (čo sa cca rovná tlaku 15 m pod hladinou mora) a trvá 2 hodiny. Cena 1 sedenia záleží od diagnózy pacienta. Zdravotné poisťovne, s ktorými spolupracujeme, nám schválili indikačný zoznam. Pacient s diagnózou z indikačného zoznamu platí 37 EUR za 1 sedenie, zbytok dopláca poisťovňa.

Úspešnosť liečby závisí od presne určenej diagnózy, ktorú určí náš odborný tím lekárov a následne navrhnú počet sedení, ktoré musí pacient absolvovať. V našom centre pracujú lekári z odborov: cievny chirurg, neurológ, nosno-krčno-ušný, diabetológ, neurochirurg, neurológ, internista, kardiológ a odborník na chronickú bolesť. Pacient je liečený lekármi HBO komplexne, z toho dôvodu je naša liečba úspešná. Vďaka tejto spolupráci mimoriadne úspechy dosahujeme napríklad v liečbe rán, najmä diabetickej nohy s defektami, ktoré boli v mnohých prípadoch tak rozsiahle, že hrozila amputácia nohy. HBOT je súčasťou komplexnej liečby t.j. chirurgickej, medikamentóznej a oxygenoterapie. Terapeutický postup určí cievny chirurg, ktorý pravidelne rany ošetruje, čistí a navrhuje ďalšie postupy. Ranny denne preväzujeme. Na ilustráciu prikladáme fotodokumentáciu úspešne liečených rán diabetikov.

Samozrejme aj liečba ostatných diagnóz ako napríklad náhla cievna mozgová príhoda, náhla hluchota či DMO, parkinsonovej choroby, atď... je samozrejme taktiež veľmi úspešná, aj keď sa nedajú zdokumentovať fotografiami. Potvrdzujú to výpovede desiatok spokojných pacientov, ktorý sa u nás úspešne liečili. Náš záujem o pacienta totiž trvá aj po skončení liečby.

Vitajte na našich stránkach

 

Dôležitá informácia!!!


 

 

 

Neprehliadnite novinku

Darčeková poukážka

Zdravotné poisťovne

č.p. Poisťovňa Úhrada Cena expozície Pacient dopláca
24 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Čiastočná        70 Eur        37 EUR
25 Všeobecná zdravotná poisťovňa Čiastočná        70 Eur        37 EUR
AMV Medical, s.r.o. Kollárova č.1, 940 01 Nové Zámky Tel.: +421/35/6402 863    Mobil: +421/910 162 934   +421/903 937 828   +421/903 122 382 Web: www.hyperbarickakomora.sk    Email: hbo@hyperbarickakomora.sk